Służba w diakoniach

Wspólnocie Małżeńskiej i Kościołowi służymy przez pracę w diakoniach.

Diakonia (gr. diakonia – służba) – określenie nieodpłatnej posługi. W Kościele katolickim słowo diakonia dotyczy różnych form działalności.

  1. Diakonia pastoralna – rozeznawanie spotkań modlitewnych i formacji wspólnoty.
  2. Diakonia modlitwy wstawienniczej –modlitwa wstawiennicza w intencjach składanych przez członków wspólnoty, modlitwa wstawiennicza w intencji konkretnej osoby lub małżeństwa.
  3. Diakonia modlitwy osłonowej –modlitwa osłonowa oraz podejmowanie różnych ofiar/postów w intencji wydarzeń organizowanych przez wspólnotę (konferencje dla małżeństw, rekolekcje ewangelizacyjne itp.).
  4. Diakonia ewangelizacyjna – uczestnictwo i prowadzenie rekolekcji, wyszukiwanie i przekazywanie informacji o różnych wydarzeniach z naszego regionu oraz z kraju (rekolekcje, kursy, koncerty, spotkania, filmy itd.)
  5. Diakonia liturgiczna – oprawa liturgiczna Mszy świętych wspólnotowych (komentarze, czytania, modlitwa wiernych itp.), służba liturgiczna na mszach wspólnotowych i adoracjach, opieka nad przygotowaniem Eucharystii na wyjazdach wspólnoty.
  6. Diakonia muzyczna – przygotowanie i oprawa muzyczna na spotkaniach modlitewnych, czuwaniach, adoracjach, spotkaniach wspólnotowych oraz na wszelkich inicjatywach podejmowanych przez wspólnotę, ścisła współpraca z Diakonią liturgiczną.
  7. Diakonia techniczno-gospodarcza – przygotowanie techniczne spotkań modlitewnych, czuwań, adoracji, spotkań wspólnotowych oraz innych spotkań organizowanych przez wspólnotę; przygotowanie sali (ustawianie ławek i krzeseł), rozeznawanie zapotrzebowania technicznego wspólnoty, prowadzenie finansów wspólnoty.
  8. Diakonia rekreacyjno-organizacyjna – organizacja spotkań integracyjnych dla członków wspólnoty (wieczory pogodne, ogniska/grille, wycieczki, wieczory filmowe, zabawy karnawałowe/sylwestrowe), w zależności od potrzeb prowadzenie zabaw itp. w trakcie inicjatyw podejmowanych przez wspólnotę.
  9. Diakonia medialna – prowadzenie strony internetowej wspólnoty (min. pisanie czy zamieszczanie ciekawych artykułów itd.), tworzenie plakatów, ulotek, grafik itp. reklamujących wydarzenia organizowane przez wspólnotę.