Charyzmat

„Wspólnota osób z doświadczeniem życia małżeńskiego
i dochowujących wierności złożonej przysiędze”.

Rozeznanie nazwy wg tekstów Pisma Św.:    J 15,1-17Łk 6,43-45Iz 14,1-2Syr 15,2-6

  • Slider_home
  • Slider_home
  • Slider_home