O nas

„Jezus jest prawdziwym winnym krzewem, złączonym najpierw z Ojcem. „Tego szczepu nie można wykarczować, nie może się on stać przedmiotem grabieży: on już na wieki należy do Boga, przez swego Syna sam Bóg w nim żyje… jedność stała się nienaruszalna”. Jezus, prawdziwy krzew winny złączony jest również ze swoim Kościołem, z nami. Słowem, które charakteryzuje naszą przyjaźń z Jezusem jest czasownik „trwać”. Występuje on w tym krótkim fragmencie aż dziesięć razy.

U źródła naszego działania jest trwanie w Jezusie, cierpliwość, wierność mimo trudności i zawirowań życia. Trwanie w Jezusie jest warunkiem przynoszenia owocu – miłości. Trwać w Jezusie oznacza pozwolić się przenikać przez Jego ducha i miłość. Z tego trwania wynika głęboka zażyłość i wzajemność relacji. Latorośl czerpie soki z krzewu winnego. Uczeń Jezusa czerpie soki duchowe od Jezusa.

Bóg (ogrodnik) oczekuje owoców. Szczep winny powinien przynosić owoce szlachetne, które stają się dobrym winem. Męka i śmierć Jezusa i jej owoc – miłość „są nowym kosztownym winem podawanym na uczcie weselnej Boga z ludźmi”. Jezus oczekuje od swoich uczniów podobnego owocu przyjaźni. Tym owocem jest wierność przykazaniom i miłość, która oczyszcza się przez krzyż.”

– Papież Benedykt XVI

Spotkania wspólnoty – >>>  zobacz w kalendarzu
  • Msza św. w każdą I sobotę miesiąca o godz. 15.30 w kościele. Po mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu i godzinna adoracja.
  • Spotkania modlitewne raz w miesiącu w każdą III niedzielę miesiąca o godz. 17.00 w salce przy kościele. Konferencja tematyczna.

Zaproszenie

Każdy z nas jest inny i nawiązuje relacje z Bogiem w sposób dla siebie właściwy. Dlatego warto szukać swojej drogi do spotkania z Bogiem, warto poznawać różne duchowości i formy modlitwy.

Z Odnową charyzmatyczną wiążą się różne doświadczenia, które z jednej strony są doświadczeniami wiary, a z drugiej doświadczeniami, które łączą ludzi będących we wspólnocie. Oprócz modlitwy, Wspólnota organizuje różnego rodzaju spotkania towarzyskie, zabawy, wyjazdy rekolekcyjne i pielgrzymki.

Zapraszamy w szczególności rodziny, które chcą wspólnie się modlić i odkrywać moc Ducha Świętego w codziennym życiu chrześcijańskim.

Dołączcie do nas!