Trzeba dziś wielkiej odwagi, by zdecydowanie stwierdzać, że akt małżeński jest spotkaniem nie tylko ze współmałżonkiem, ale stanowi swoiste spotkanie z Bogiem, który jest Miłością (1 J 4,8).

W dniach 20 – 22 kwietnia 2007 roku odbyły się rekolekcje małżeńskie naszej wspólnoty na temat: „ZBAWCZY WYMIAR AKTU MAŁŻEŃSKIEGO”.

Prowadził je Ojciec Ksawery Knotz OFMCap.