Temat rekolekcji:  Miłość do mszy świętej

W dniach 4 – 6 marca 2011 roku odbyły się rekolekcje naszej wspólnoty z ojcem Błażejem Sekułą.  Miejscem spotkań  był dom  zakonny Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie. Nasz rekolekcjonista to „Wielki Mały Człowiek”. Ojciec opowiadał nam o miłości do mszy świętej i uczył nas rozumienia podstawowych gestów liturgicznych.

Kładł bardzo duży nacisk na to, aby należycie się żegnać. Jego powiedzonko to: „ jak masz się przeżegnać byle jak, to się nie żegnaj wcale”.

Nauczył nas też kilku wierszyków,  które łatwo zapadają w pamięć:

„Ta wysoka wieża woła: ‚Chodźcie dzieci do kościoła,
do kościoła chodzić trzeba, aby dostać się do nieba.”

„Kto niedzielną mszę opuszcza, tego Pan Jezus do nieba nie wpuszcza.”

„Kto w niedzielę z chciwości ciężko pracuje, handluje, sprzedaje, kupuje, temu się zdrowie i majątek rujnuje.”

„Kto Mszy świętej pilnie słucha, kto się na niej modli w głębi ducha,
temu we dnie zło nie szkodzi, łaska Boża mu się rodzi.
On nie będzie potępiony, umrze Bogiem pokrzepiony.
Każda praca mu się uda, bo Msza święta czyni cuda.”

Ojciec Błażej to cudowny kapłan, który ujął nas swoją dobrocią, miłością i wyrozumiałością, a przede wszystkim ogromną radością bijącą z jego twarzy.