Portfolio: Rocznice

25 lecie małżeństwa Szczamburów

Jednym z wielu wydarzeń, które świętujemy całą wspólnotą są rocznice ślubu.

21 kwietnia 2018r. swoją 25 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Beatka i Jarek Szczamburowie. Wszyscy zostaliśmy zaproszeni na uroczystą mszę św., na której jubilaci odnowili  swoje przysięgi małżeńskie. Następnie udaliśmy się do sali, gdzie zabawom i tańcom nie było końca.

Beatce i Jarkowi życzymy kolejnych 25-ciu lat wspólnego życia pod opieką Matki Bożej i Jezusa naszego Pana.