Portfolio: Rekolekcje

Rekolekcje w Lubrzy

Kulminacyjnym punktem naszej pracy formacyjnej w 20017/2018 roku były rekolekcje w Lubrzy, które odbyły się w dniach 15-17 maja 2018r.

Zamieszkaliśmy w Salezjańskim Domu Maryi Królowej Pokoju prowadzonym przez ks. Michała Sabadę. Msze święte i czuwania odbywały się w kaplicy przesiąkniętej obecnością wielu świętych, których relikwie mieliśmy w „zasięgu ręki”. Ksiądz Michał poprowadził nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i namaścił nas olejem św. Charbela. Miał również pogadanki z naszą młodzieżą w czasie, gdy rodzicie mieli swoje zajęcia.

Konferencje na temat małżeństwa i rodziny prowadził nam nasz kochany ojciec opiekun Krzysztof Gajewski. Ojciec zaskoczył nas również „zabawkami”, które przywiózł ze sobą na czas rekreacji. Okazało się, że wśród nas jest kilku strzelców wyborowych.

Mieliśmy też okazję przejść się na spacer wśród pięknych jezior Szlaku Nenufarów, a niektórzy skorzystali nawet z możliwości kąpieli.